Fritvalgsordningen ved Skive Kommune

Yde Hjemmeservice er godkendt til fritvalgsordningen. 

Hvis du bor i eget hjem eller i en ældrebolig og af kommunen er visiteret til hjemmehjælp, kan du frit vælge, om du vil have hjælpen fra kommunen eller fra en af de private leverandører, som er godkendt af kommunen til at yde hjemmehjælp. 

Hvis du har behov for det og gerne vil supplere eller erstatte kommunens hjælp med en anden leverandør, skal du kontakte din kommunes visitationskontor, som vil fortælle dig om de forskellige godkendte private leverandører – herunder altså også os – som du så frit kan vælge at benytte.