Erhvervsrengøring

Da vi er et selskab med base i lokalområdet, er vi altid lige i nærheden af din virksomhed. Vi tilbyder rengøring af:

• Kontorer 

• Kantiner 

• Ejendomme, eksempelvis trapper, fællesrum osv.

• Efter håndværkerbesøg

• Butikker 

• Skoler eller andre institutioner

Lad os i fællesskab lave en oversigt over jeres rengøringsbehov og derudfra aftale en rengøringsplan, til glæde for de daglige brugere - personale, kunder, beboere, m.m. 

 

Vi overtager rengøringen, så I kan bruge tiden på det, I er gode til!